DUYURU DETAYLARI

 • GENVOYA VE STRİBİLD MÜSTAHZARLARI İLE İLGİLİ HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HAKKINDA

  41.A.00/14123

  11.06.2019

  BÖLGE ECZACI ODASI

  YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

  Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 28.05.2019 tarih ve E.87233 sayılı yazı ile,

  Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurumca yürütüldüğü bildirilerek, Genvoya (elvitegravir/kobisistat/emtrisitabin/tenofovir alafenamid) ile Stribild (elvitegravir/kobisistat/emtrisitabin/tenofovir disoproksil) isimli müstahzarların gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterında daha düşük elvitegravir ve kobisistat maruziyeti nedeniyle tedavi başarısızlığı riski ile HIV enfeksiyonunun anneden çocuğa bulaşma riskinin artışı hakkında bilgilendirme içeren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

  İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup, bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

  Ecz. Arman Üney

  Genel Sekreter

  TİTCK’nın 28.05.2019 tarih ve E.87233 sayılı yazısı için tıklayınız.