DUYURU DETAYLARI

 • T.İŞ BANKASI ARACILIĞIYLA VERİLEN YARDIMLAŞMA SANDIĞI KREDİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA

  42.A.00/8463

  18.11.2020

  BÖLGE ECZACI ODASI

  YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

  Piyasalarda kredi faiz oranlarındaki artış ve ekonomik değişkenliklere göre  Sandığımızca Meslektaşlarımıza kullandırılan kredi faizlerini yükseltmek durumunda kalınmış olup; kredi kullandırım aylık faiz oranı % 1,40 olarak güncellenmiştir.

  Talep edilen krediler, Türkiye İş Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır.

  Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

  Üyelerimize kullandırılan kredi işlemlerinde hiçbir isim altında masraf alınmayacaktır.

  Kredi ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir.

  Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

  16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit ve faiz oranlarını içeren tablomuz ektedir.

  Kredi kullanacak üye meslektaşımız ve kefil olacak meslektaşlarımızın eksiklerinin tamamlatılması, kredi talep formlarının asılları birlikte Oda onay yazınızın Sandığımıza ulaştırılması için gereğini, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

  Ecz.Saygın Garğın

  Sayman

   

   

  Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;

  a. Nüfus Cüzdanı,

  b. İmza Sirküleri,

  c. Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem Geçici Vergi Beyannamesi,

  d. Vergi Levhası,

  e. Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri,

  f. Üyesi olunan Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi. 

  Türkiye İş Bankası Kredi Ödeme Tablosu için tıklayınız.