34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

 
2019 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL HK.

          

Sayı: 00372/ 2019                                                                                           07/08/2019

Konu: Seçimli Olağan Genel Kurul Hk.

                                    2019 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

                                                              DEĞERLİ ÜYEMİZ,

Odamızın 2019 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere; çoğunluklu olarak 6 Eylül 2019 Cuma günü saat:14.00’de; çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra çoğunluğa bakılmaksızın (ASIL TOPLANTI) 14 Eylül 2019 Cumartesi günü saat:14.00’de Eczacı Odamızın Toplantı salonunda (Turizm Cad. Eras İşhanı Kat:3 NO:146–147 68100 AKSARAY )  yapılacaktır.

Seçim 15 EYLÜL 2019 Pazar günü saat 09.00 – 17.00 arası TURİZM CAD. ERAS İŞHANI KAT:3 NO:146–147 adresindeki ECZACI ODAMIZDA YAPILACAKTIR.

Tüm üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla.

                                                                                                               TEB.34.BÖLGE

                                                                                                           AKSARAY-KIRŞEHİR

                                                                                                               ECZACI ODASI

                                                                                                           YÖNETİM KURULU

 

14.09.2019 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT:14.00

GÜNDEM:

1- Açılış.

2- Divan teşekkülü (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Kâtip Üye. Gizli Oyla).

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması.

5- Mali Raporların Okunması.

6- Denetleme Kurulu Raporunun okunması.

7- Raporların müzakeresi.

8- Raporların ayrı ayrı aklanması.

9- 2019–2020 Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması.

10- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve Büyük Kongre Delege Adaylarının belirlenmesi.

11- Dilek ve temenniler.

12-Seçime katılacak adayların belirlenmesi.

13- Kapanış.

  

NOT: 6643 SAYILI YASANIN DEĞİŞİK:23.02.1995–4078/1 MADDESİNE GÖRE:

“ODA UMUMİ HEYETİNİN HER NEVİ TOPLANTILARINA ODA ÜYELERİNİN KATILMALARI VE SEÇİMLİ TOPLANTILARINDA DA AYRICA OY KULLANMALARI ZORUNLUDUR. GEÇERLİ BİR MAZERETİ OLMAKSIZIN UMUMİ HEYET TOPLANTILARINA KATILMAYANLAR İLE SEÇİMLİ TOPLANTILARDA OY KULLANMAYANLAR, YILLIK ÜYE AİDATI KADAR PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILIRLAR.”

 

CEZA ALMAMANIZ İÇİN HEM CUMARTESİ GÜNKÜ TOPLANTIYA KATILMANIZ VE HEM DE PAZAR GÜNÜ OY KULLANMANIZ GEREKMEKTEDİR. SADECE TOPLANTIYA KATILMANIZ VEYA OY KULLANMANIZ HALİNDE  YİNE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR.

 

Ayrıca üyelerimizin toplantıya katılmak ve oy kullanmak için kimliklerini yanında bulundurmalarını rica ederiz.