34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

 
2019 YILI S.G.K. İLAÇ VE TIBBI MALZEME TEMİN SÖZLEŞMELERİ GELMİŞTİR.

Sayı: 00200 /2019                                                                                                       19.06.2019

                                               Değerli Meslektaşlarımız;

19 Haziran 2019 Çarşamba gününden itibaren SGK sözleşmelerinin dağıtımına başlanacaktır.

Sözleşme yapacak meslektaşlarımız kaşeleri ile birlikte Eczacı Odamıza aşağıdaki belirtilen evraklarla gelmeleri gerekmektedir. Yoğunluk yaşanmaması için Merkezde Bulunan Eczacılarımızın Çarşamba, Perşembe günleri, İlçeler ve Kasabalar ise Cuma günü Eczacı Odamıza gelmelerini rica ederiz.

            Kırşehir ilimize ise Perşembe günü öğleden sonra sözleşme yapılmaya başlanacaktır.

Sözleşmeler Odamız tarafından kuruma teslim edilecektir.

SGK Sözleşmesi için gerekli evraklar;

1) Kimlik Fotokopisi (İlk defa sözleşme yapanlar için),

2) Ruhsat Fotokopisi ( Değişiklik olması halinde ) 

3) Diploma Numarası,

4) Eczane Kaşesi,

5) İmza Sirkülerinin Noter Onaylı Örneği (İlk kez sözleşme yapacak eczacılar için),

6) Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni

7) Adli Sicil Belgesi (E-devlet'ten alınabilir) (Resmi makama veya SGK'ya şeklinde talep edilmesi gerekmektedir.),

Medikal Malzeme Sözleşmesi için gerekli evraklar;

1) Ek-6-2 Form (Sözleşme Başvuru Formu) Doldurulmuş Olarak(Eczanenin ÜTS kaydı olması gerekmektedir),

2) İmza Sirküsü Fotokopisi,

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4) Eczane Kaşesi,

5) Ruhsat Fotokopisi (Mesul Müdür var ise Mesul Müdürlük Belgesi eklenmesi gerekmektedir),

6) Ek-6-3 Form (Eczane Taahhütnamesi) Doldurulmuş Olarak,

7) Adli Sicil Kaydı (E-devlet'ten alınabilir), (Resmi makama veya SGK'ya şeklinde talep edilmesi gerekmektedir.)

8) Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni

Not: Medikal Malzeme sözleşmesi için gereken Ek-6-2 ve Ek-6-3 formları sözleşme içerisinde mevcuttur.

Iskonto oranları, hâsılat bilgileri ve fiyatları gösteren satış hasılat tablosu aşağıdaki gibidir;

2018 YILI HASILAT BİLGİSİ (VARSA 6736

SAYILI KANUN KAPSAMINDA KESİLEN

FATURA TUTARI VE KDV HARİÇ) (TL)

ALACAĞI TİP SÖZLEŞME FORMU

UYGULANACAK BİRİM FİYAT SÖZLEŞME FORMU İÇİN TL

0-276.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

150 TL

276.001-552.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

250 TL

552.001-966.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

350 TL

966.001-1.242.000

2.KADEME (%0,75 ISKONTO)

450 TL

1.242.001-1.656.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

500 TL

1.656.001-2.070.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

550 TL

2.070.001 ve üzeri

4.KADEME (%2,75 ISKONTO)

550 TL