34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

 
2022 YILI CEZAEVİ SÖZLEŞMELERİ HK.

 

Değerli Meslektaşlarımız,


         2022 yılı Cezaevi (Adalet Bakanlığı) Sözleşmeleri Eczacı Odamıza gelmiştir
Buna göre;

 

Cezaevi ile anlaşmalı Eczacılarımızın sözleşmeleri Kuruma toplu teslim edileceğinden 23 HAZİRAN 2022 Perşembe gününe kadar yanında kaşe ve aşağıdaki eki belgeler ile Odamıza Başvurması, (Odamızdan aldırılıp doldurulup gönderilebilir. )

SÖZLEŞME BEDELLERİ 50 TL DİR. 

 

 Bilgilerinize…

 

 SÖZLEŞMENİN İLK KEZ İMZALANMASI HALİNDE:

 

Kimlik Fotokopisi (TC Kimlik numarası ile birlikte)

Ruhsat Fotokopisi (Ruhsat + Sertifika )

İmza sirkülerinin noter onaylı örneği ( FOTOKOPİ )

Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni (odadan verilir)

Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi (odadan verilir)

Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form    ( Eczane Bilgi Formu -EK4-A) (2022 yılında açılan eczaneler hariçtir)

Dilekçe ekinde ibraz edilir.

 

SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ HALİNDE:

 

Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi (Ruhsat + Sertifika)

Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni (odadan verilir)

Eczacı Odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi (odadan verilir)

Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form      ( Eczane Bilgi Formu -EK4-A) 

Dilekçe ekinde ibraz edilir.