34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

 
2022 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

                                                                                                                                            

Sayı: 0573/ 2022                                                                                                   19/08/2022

Konu: 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Hk.

 

                                    2022 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI

                                                              DEĞERLİ ÜYEMİZ,

 

            Odamız 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince; 09.09.2022 Cuma günü saat 14: 00 'de Eczacı Odamız Hizmet Binası Toplantı salonunda ; çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın (ASIL TOPLANTI ) 10.09.2022 Cumartesi günü saat: 13.00’de  Eczacı Odamız Hizmet Binası Toplantı salonunda yapılacaktır. (Turizm Cad. Eras İşhanı No:146-147 Kat :3  AKSARAY )

 

            Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

 

                                                          

                                                                                                     Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                           Genel Sekreter

                                                                                                       Ecz. Raif AKSAY

 

 

 

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama,

2. Genel Kurul Divan Heyetinin oluşturulması,

3. Saygı duruşu; İstiklal Marşı,

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması

5. Mali Raporların okunması

6. Denetleme Kurulu Raporlarının okunması,

7. Raporların müzakeresi,

8. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının ibra-ı,

9. 2022 -2023 Yılı Taslak Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,

10. Dilek ve öneriler,

11.Kapanış.

 

 

 

* * * * *  DİKKAT ÇOK ÖNEMLİDİR  * * * * *

            6643 Sayılı Yasanın Değişik 4078 Sayılı Yasanın 1'inci maddesine göre; Oda Umumi Heyetinin her nevi toplantılarına Oda üyelerinin katılmaları zorunludur. Katılmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.