34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

 
BAŞKANDAN

       Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan Heyeti, Sayın Başkanım, Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanının değerli üyeleri, Sayın oda başkanlarım, değerli yöneticiler ve değerli meslektaşlarım hepinizi 34. Bölge Aksaray-Kırşehir Eczacı odamız adına sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

 

Beklemeye vakit yok!

Evet; beklemeye, ötelemeye ve hele hele de zamana yaymaya hiç vaktimiz yok. Dünya teknolojiyle, özellikle de bilişim teknolojileriyle; yüksek hızlı mobil internetle, bulut teknolojileriyle, yapay zekâyla, büyük veri analizlerinin adaptasyonuyla dönüşmeye ve değişmeye hızla ama hızla devam ediyor. Türk Eczacıları bu treni kaçıramaz, kaçırmamalıdır.

İşte bu yüzden TEBRP programını değişimimizin ve dönüşümümüzün öncüsü olarak görüyoruz. Sahip çıkmamız gerekiyor.

Evet, TEBRP programını önemsiyoruz.

Yine cezaevleri için baştan sona birliğimizin öz kaynaklarıyla yapılan CETAS yazılımını önemsiyoruz. Bu program eczacılarımızın reçete giriş ve takip gibi konularda konfor alanının genişletecektir Ayrıca geri ödemede yaşanan sorunları da azaltacaktır. Buna inancımız tamdır.

Evet, CetaS programını önemsiyoruz.

Geçen hafta lansmanı yapılan ve tüm halkımızın ve eczacılarımızın kullanımına sunulan en güvenilir kaynaktan bilgi aktaran “Eczanem Nerede” uygulaması halk sağlığını ve eczane ekonomilerini direkt etkileyecek bir yaklaşımdır.

Evet, “Eczanem Nerede” uygulamasını önemsiyoruz.

Tabii bunların yanında eczacılarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak TEBEOS programının piyasanın en iyi programı haline gelecek şekilde güncelleneceğini biliyoruz.

Evet, TEBEOS programının güncellenmesini önemsiyoruz.

Sonra TEB artı sigortayla eczanelerimizin 120.000 TL teminata kadar ücretsiz sigortalanmasını, eczacılarımızın ücretsiz hayat sigortasını, tamamlayıcı sigorta hizmetlerini, bireysel emeklilik hizmetlerini çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Burada bir örnek vermek istiyorum; geçtiğimiz yaz,bir eczanemizde yangın felaketi oldu. Tabii 150 Bin TL kadar bir zarar oluştu. Eczacımızın yaptırdığı X şirket, poliçeye göre 90 Bin TL ödedi. Biz TEB artı sigorta ile iletişime geçtik. Sigorta, eczacımızın kalan zararını ödedi. Şunu söyleyebilirim bir yöneticinin yaşayabileceği en büyük gururu yaşadık. Fakat Kırşehir’de bir eczanede sel felaketine sigortamız bir şey yapamadı. Çünkü eczacımız yardımlaşma sandığı bedelini ödememişti. Buradan yardımlaşma sandığının da ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. 

Evet, TEB artı sigortayı önemsiyoruz.

Ve buradan sayamadıklarım. Hepsi dönüşümümü, değişimizin için önemli adımlardır.

Bununla beraber bu yıl SGK protokolünde reçete hizmet bedellerinde ve ciroya göre iskonto baremlerinde sağlanan %20 artışın, günümüz koşulları göz önünde bulundurulduğunda makul ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Tüm oda başkanlarımızla beraber protokol sürecinin içindeydik. Birlik ve beraberliğin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördük, diye düşünüyorum. 

2019 yılı mevcut 4 yıllık protokolün son yılıydı. 220 yılı yeni bir protokol için zorlu bir sürecin başlangıcı olacaktır. Bu başlangıç aynı kararlılıkla ve güçlü bir iradeyle ve en önemlisi de aynı birlik ve beraberlikle nihayete erdirilmelidir.

Sorunlarımız yok mu? Var…

2018 yılında ilaç fiyatlarına %15, 2019 yılında %26 oranındaki yapılan zamla birlikte 4. ve 5. Kademedeki ilaçların sayısının artması,  zamla beraber biraz nefes almaya çalışırken karlılığımızın azalması olmuştur. Samsun Bölgeler arası toplantının da ana gündemi bu olmuştur. Yeni dönemde bu konuyu çözüme kavuşturmamız gerektiğini düşünüyorum.

Birliğimiz tarafından Yurtdışı ilaç temini noktasında büyük bir hizmet verilmektedir. Yurtdışı temini noktasında eczacılarımızın ve hastaların ilaca erişimini kolaylaştıracak bir yazılama ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fakat dün Arman başkanın sunumunda yeni bir yazılımın hazırlığının olduğunu öğrendik. Dolayısıyla konunun bir an önce çözüme kavuşturulup,  6 yıldır 50 TL olan hizmet bedellerinin de güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Sonra, internet üzerinden satışlar çok artmıştır.İlaç gibi spesifik bir ürünün yine bu mecralarda kontrolsüz satışı ve fiyat dengesizliği bizleri zor durumda bırakmaktadır. Özellikle eczaneler daha pahalı algısı yaratan uygulamaların fazlalıkla yapıldığı bu durumun bizleri zor durumda bıraktığı yadsınamaz.Birliğimiz tarafından bu alanda hâlihazırda yapılan mücadelenin daha etkin ve daha kurumsalyapılması gerektiğini düşünüyorum.

Sonra, çalıştığımız bunca konunun, bunca ürünün, bunca emeğin, bunca sonucun önce tüm eczanelerimize, sonra da kamuya etkin bir şekilde duyurulması çok önemli ve gereklidir. Bilemiyorum! TEB bünyesinde bir Halkla ilişkiler departmanı var mıdır? Yoksa ivedilikle kurulmalıdır. Varsa daha işlevsel, daha etkin, daha kurumsal özellikle sanal medyaya hakimiyet noktasında yeniden düzenlenmelidir, diye düşünüyorum.

Her şey bir yana…

Biliyorsunuz ki; Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) Avrupa Bölgesel Konferansı, Türk Eczacıları Birliğinin ev sahipliğinde, ""Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Sunumu: Eczacılıkta Geleceğe Doğru Hamle"" teması ve 53 ülkeden temsilcilerin katılımıyla23-25 Ekim 2019 tarihinde yapıldı. Bizce bu bir gururdur. Bu bürokratik bir başarıdır. Önemsenecek bir lobi çalışması sonucudur.

Ve orada Sayın Birlik Başkanımız çok önemli bir cümle kurmuştur. Dedi ki; ""Türkiye'de 'ticari eczacılığa' karşı 'etik eczacılığı' korumayı başardık. Burada, yani Türkiye’de, hâlâ eczanenin sahibi ve sorumlu müdürü eczacıdır.”

Dolayısıyla biz geleceğimizin etik eczacılıkta olduğunu düşünüyoruz.  Yolumuz bellidir. Bu salonun Etik eczacılığa tıpkı dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra sahip çıkacağına, zincir eczacılık noktasında sermayeye boyun eğmeyeceğini düşünüyorum.

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

 

YÖNETİM KURULU ADINA

ECZ. FATİH ÖZÇİFÇİ

BAŞKAN