34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

 
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TÜRKİYE OFİSİ BAŞKANINDAN MEKTUP

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Başkanından Mektup 

Sayın Çolak,

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Türk Eczacıları Birliği’ne (TEB) saygılarını sunar ve COVID-19 salgınına karşı DSÖ ile işbirliğine hazır olduğunuzu ifade ettiğiniz 24.03.2020 tarihli mektubunuz için de teşekkürlerini ifade eder. 

Bildiğiniz gibi Çin’de ilk vakalar ortaya çıktığından beri DSÖ, COVID-19 salgınına karşı çeşitli değerlendirmeler ışığında küresel, bölgesel ve yerel forumlarda siyasi ve politik liderlik sergilemiştir. Bu doğrultuda atılan adımların başlıcaları 30 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen Uluslararası Düzeyde Halk Sağlığı Etkinliği, 2 Şubat 2020’de yayımlanan stratejik hazırlık ve yanıt planı ve 11 Mart 2020’de COVID-19’un bir pandemi olarak tanımlandığının açıklanmasıdır.

DSÖ birinci basamak sağlık hizmeti işgücünün işbirliği girişimlerine büyük değer vermekte ve bu girişimleri kaliteli sağlık hizmeti sunumunun ve COVID-19’a karşı yapılacak hazırlıklar ile verilecek yanıtların esas bir bileşeni olarak görmektedir. Bu bağlamda, birinci basamak sağlık hizmetinde hastalara ve halka doğru bilgi sunumunun yanı sıra farmasötik ürünlerin güvenli ve etkili dağıtımındaki rolleri nedeniyle eczacıları sağlık sistemine ilk giriş noktalarından biri olarak görüyoruz. Üstlendikleri bu görevler eczacıları sağlık hizmeti işgücünün en ön saftaki neferlerinden biri yapmakta ve onlara DSÖ ve ulusal sağlık kurumları ile birlikte COVID-19 ile mücadelede önemli bir görev yüklemektedir.  

Buna binaen, mektubunuzda da detaylarıyla açıkladığınız gibi, COVID-19 ile mücadelede ortaya koydukları mücadeleden dolayı TEB’e ve bütün eczacılara saygılarımızı sunuyoruz. Doğru halk sağlığı mesajlarının oluşturulması ve yayılması ile hastalıkla mücadele tedbirlerinin eczanelerde uygulanmasındaki değerli rolünüzün farkındayız. Bu bağlamda, Türkiye’de Hipertansiyon Kontrolü projesindeki işbirliğimiz ve 23-25 Ekim 2019’da eczacıların birinci basamak sağlık hizmetindeki esas rolünü yeniden vurgulayan ve birinci basamak sağlık hizmetinde işbirliğimizin harika bir yansıması olan Ankara Deklarasyonu’nun ilham verici ruhuyla TEB ile işbirliğine gitmeyi çok isteriz.

Dünya Sağlık Örgütü bu vesile ile en derin saygılarını yeniden ifade eder.  

Saygılarımla

Dr Pavel URSU, DSÖ Temsilcisi/DSÖ Türkiye Ofisi Başkanı