34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

 
E-FATURA HK.

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM, 

01.07.2021 tarihinde e - faturaya geçiş zorunluluğu vardır. Şu ana kadar ertelenmesi ile ilgili herhangi bir duyuru yapılmamıştır. Meslektaşlarımızın e- faturaya geçiş için e-imzalarını hazır bulundurmaları önem arzetmektedir.Daha önceden e- faturaya geçiş yapmış meslektaşlarımızın extra birşey yapmalarına gerek yoktur.
E- faturaya geçiş ile ilgili soruların giderilmesi için 17.06.2021 saat 20:00 de kolaysoft ike 2. Online toplantı yapılacaktır.Toplantı linki toplantı günü iletilecektir.İsteyen meslektaşlarımız toplantı linkini muhasebeci, mali müşavirleri ile paylaşıp katılımlarını sağlayabilirler.

 

E BULUŞMA GÜNÜ : 17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

                       SAAT :20:00 

                        YER : ZOOM ÜZERİNDEN 

E-FATURA HK.