34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

 
Pandeminin kahramanı Kamu Eczacılarımız unutulmamalı 

Pandeminin kahramanı Kamu Eczacılarımız unutulmamalı 


BASIN AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı sayın  Fahrettin Koca; basına yansıyan açıklamasında  "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" ifadelerini kullanırken, Pratisyen hekimlerin, uzman hekimlerin, diş hekimlerinin, hemşirelerin, hasta bakıcıların ek’göstergelerindeki iyileştirmeden bahsetti. Hatta sendikalı-sendikasız, bekâr- evli, çocuklu çocuksuz sağlık ordusunun maaş düzenlemelerini tek tek açıkladı.
  Fakat  Pandeminin başlangıcından bu yana, yılmadan, usanmadan hastanelerimize, tüm zorlu  koşullarda malzeme temin eden, yatan hastaların ilaçlarını titizlikle hazırlayan, ülkemiz için elinden gelen en iyisini yapmağa çalışan sağlık emekçisi eczacılarımızdan  bahsetmedi ya da unutuldu.
34. Bölge Aksaray-Kırşehir Eczacı Odası yönetim kurulu olarak üyemiz olan veya olmayan tüm kamu eczacılarımızın öncelikle her fırsatta anılarak sonrada maaşlarındaki düzenlemenin en iyi şekilde tasarlanıp hayata geçirilmesini Sayın Sağlık Bakanı’ndan arz ve talep ediyoruz.


    34. Bölge Aksaray-Kırşehir Eczacı Odası
            Yönetim Kurulu Adına
               Ecz. Fatih Özcifçi