34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

 
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK KANUN DÜZENLEMESİ HAKKINDA

Sağlık Çalışanlarına Karşı Şiddetin Önlenmesine Yönelik

Kanun Düzenlemesi Hakkında

 

Serbest eczane eczacılarının ve çalışanlarının da dahil olduğu “SAĞLIKTA ŞİDDET” yasası, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 15.04.2020 tarihli oturumunda tüm partilerin desteği ile kabul edildi.

Kanun Teklifinin Meclisimizde görüşülmesi aşamasında, sağlıkta şiddete karşı düzenleme içeren Kanun Teklifine, 6197 Sayılı Kanun Kapsamındaki meslektaşlarımızın eklenmesi ve bunun Yüce Meclisin çatısı altındaki 5 Siyasi Partinin uzlaşarak hazırlaması Birliğimizi, Bölge Eczacı Odalarımızı ve tüm meslektaşlarımızı mutlu etmiş ve gururlandırmıştır.

İlgili düzenleme, 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında yer aldı.

MADDE 28 – 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 12 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten yaralama (madde 86), tehdit (madde 106), hakaret (madde 125) ve görevi yaptırmamak için direnme (madde 265) suçlarında;

 

a) İlgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılır.

b) Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmaz.”

 

“Şiddetin vuku bulduğu sağlık kurum ve kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde hizmet ilgili diğer personel tarafından verilir.”

 

Ülkemizin içinden geçtiği zorlu covid-19 pandemisi sürecinde, tüm sağlık çalışanlarının moral ve motivasyona en çok ihtiyacı olduğu dönemde, sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan konuda tam bir uzlaşı ile söz konusu maddenin Teklif’e eklenmesinde emeği geçen, parlamentodaki siyasi partilerin Grup Başkanvekillerine, Eczacı Milletvekillerimize ve diğer tüm milletvekillerimize teşekkür ediyoruz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ