34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

 
SAĞLIK İLETİŞİMİ VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sağlık İletişimi ve Sağlık Okuryazarlığı Paneli Gerçekleştirildi

Sağlık İletişimi ve Sağlık Okuryazarlığı E-Paneli10 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Cenk Kes üstlendi. Kes, sağlık iletişimi ve sağlık okuryazarlığı alanlarının yıllar içerisinde ivmelenerek önem kazandığına dikkat çekti ve bu alanların gelinen noktada ne denli gerekli olduğunu ifade etti.

Panele katılım sağlayan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, pandemi sürecinde sağlık iletişimi ve sağlık okuryazarlığı alanlarının değerinin bir kez daha anlaşıldığını ifade etti ve bu iki kavramı halk sağlığını ilgilendiren başlıklar olarak kavramanın önemine dikkat çekti.

Panelde; İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Ayla Okay “Sağlık İletişimi” ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Deniz Sezgin “Sağlık Okuryazarlığı” başlıklı sunumlarını katılımcılarla paylaştı. Panel, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.