34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

 
SGK SÖZLEŞMESİ VE MEDİKAL SÖZLEŞMELERİNİN ODAMIZDAN DAĞITIMI HK.

 

                                                                                             

Sayı: 00125 / 2018                                                                                                07.05.2018

                                                           DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,

 

07 Mayıs 2018 Pazartesi gününden itibaren SGK sözleşmelerinin dağıtımına başlanacak ve 10 Mayıs 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar sürecektir. Sözleşmelerle ilgili kademelendirilen fiyatlar aşağıda belirtilmiştir.

Sözleşmeler Odamız tarafından kuruma teslim edilecektir. 

İlaç Sözleşmesi için gerekli evraklar;

1) Kimlik Fotokopisi (İlk defa sözleşme yapanlar için),

2) Ruhsat Fotokopisi (Değişiklik olması halinde),

3) Diploma numarası,

4) Eczane kaşesi,

5) Noter onaylı imza sirküsü fotokopisi (ilk kez sözleşme yapacak eczacılar için),

6) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

7) Eczacının Kurumla 2018 yılı sözleşmesi yapmak istediğine dair dilekçesini ( Dilekçe Odamızda verilecektir )

8) Örnekleme yöntemini kabul etmeyen meslektaşlarımızın “Örnekleme yöntemini kabul etmiyorum” dilekçesini ( Dilekçe Odamızda verilecektir )

9) Adli sicil belgesi (e-devlet'ten alınabilir),

Medikal Malzeme Sözleşmesi için gerekli evraklar;

1) Ek-6-2 form(Sözleşme Başvuru Formu) doldurulmuş olarak, ( Sözleşme formunun içindedir.)

2) Eczane kaşesi,

3) Ruhsat fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi, ( İlk Defa sözleşme yapacaklar için )

4) Ek-6-3 form(Eczane Taahhütnamesi) doldurulmuş olarak, ( Sözleşme formunun içindedir.)

5) Adli sicil kaydı (e-devlet'ten alınabilir),

6) Noter onaylı imza sirküsü fotokopisi. ( İlk Defa sözleşme yapacaklar için )

       İskonto oranları, hasılat bilgileri ve fiyatları gösteren satış hasılat tablosu aşağıdaki gibidir;

  2017 YILI HASILAT BİLGİSİ (VARSA 6736

SAYILI KANUN KAPSAMINDA KESİLEN  

FATURA TUTARI VE KDV HARİÇ) (TL)

    ALACAĞI TİP SÖZLEŞME FORMU    

    UYGULANACAK BİRİM FİYAT SÖZLEŞME FORMU İÇİN TL    

0-230.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

150 TL

230.001-460.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

250 TL

460.001-805.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

350 TL

805.001-1.035.000

2.KADEME (%0,75 ISKONTO)

450 TL

1.035.001-1.380.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

500 TL

1.380.001-1.725.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

550 TL

1.725.001 ve üzeri

4.KADEME (%2,75 ISKONTO)

550 TL

 

 

 

                                

                                                                                              Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                     Genel Sekreter

                                                                                       Ecz. Hasan Hüseyin Kaymak