34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

 
SUT DEĞİŞİKLİĞİNDE ANTİDEPRESANLARIN ÖDENME KOŞULLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK.

SUT DEĞİŞİKLİĞİNDE ANTİDEPRESANLARIN ÖDENME KOŞULLATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK.

  1. Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar tüm hekimlerce reçete edilebilir. (Ek: RG-10/05/2018-30417/ 8 md. Yürürlük:18/05/2018) Bu gruplar arasında ilaç değişimi gereken hallerde ve/veya bu ilaçların 6 aydan uzun süre kullanılması gereken durumlarda psikiyatri uzman hekimlerince veya psikiyatri uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

 

SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanlar, psikiyatri, nöroloji, geriatri uzman hekimlerinden biri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bupropiyon HCl (Ek: RG-18/06/2016- 29746/ 11 md. Yürürlük: 25/06/2016), vortioksetin  (Ek: RG- 25/07/2014- 29071/ 20 md. Yürürlük: 07/08/2014) ve agomelatin yanlızca major depresif bozukluk tedavisinde, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir şeklinde düzenlenmiştir.

Trisiklik,tetrasiklik,SSRI grubu antidepresanlar aşağıda tabloda belirtilmiştir.Bilgilerinize sunarız.

TRİSİKLİK ANTİDEPRESANLAR

TETRASİKLİK ANTİDEPRESANLAR

SSRI GRUBU ANTİDEPRESANLAR

Amitriptilin (Laroxyl)

Mianserin (Tolvon)

Fluoksetin (Prozac)

Klomipramin (Anafranil)

Moprotilin (Ludiomil)

Fluvoksamin (Faverin)

İmipramin (Tofranil)

 

Paroeksetin (Paxil)

Opipramol (İnsidon)

 

Sitalopram (Cipram)

 

 

Sertralin (Lustral)

 

 

Essitalopram (Cipralex)