34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

 
SUTTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HK.ÖNEMLİ

SUTTA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

GEÇİRLİLİK TARİHİ

 

1- Grip aşıları artık yılın herhangi bir döneminde ödenmeyecek sadece her Eylül ilâ Şubat dönemleri içerisinde ödenecektir.

18/05/2018

 

2- Anti-TNF ilaçlarında başlangıç koşullarının aranmasına neden olan ilaca ara verme süresi 3 aydan 6 aya çıkarılmıştır

18/05/2018

 

3- Bir hastada farklı teşhislerle olsa dahi aynı anda iki anti-TNF ve/veya Biyolojik ajanın birlikte faturalanması durumunda iki ilacın da bedeli ödenmez

18/05/2018

 

4- Biyolojik ajanlardan sekukinumab (Verxant) etken maddesinin Orta veya şiddetli plak psöriazis, aktif ankilozan spondilit ve Aktif psöriatik artritte ödenme koşulları SUT’a eklenmiştir.

18/05/2018

 

5- Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar:

Bu gruplar arasında ilaç değişimi yoksa ve ilaç kullanımı 6 ay ve daha kısa ise psikiyatri dışındaki tüm hekimler yazabilecekler ama İlaç değişimi veya 6 aydan fazla kullanım söz konusu ise ya reçeteyi psikiyatri uzmanı düzenlemeli veya psikiyatri uzmanı tarafından düzenlenen raporu mevcut olmalıdır.

 Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu ilaçlar için tıklayınız

18/05/2018

 

6- Malnutrisyon tanımı aranan yetişkin hastalara ait enteral beslenme solüsyonlarına ait raporlarda kilo kaybının istemsiz olduğunun belirtilmesi koşulu da eklenmiştir. “Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla istemsiz kilo kaybı olanlar (Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli olarak değerlendirilir.)”

‘’OBEZİTE CERRAHİSİ’’ için düzenlenen raporlar hariç mevcut raporlar süresi sonuna kadar geçerli

18/05/2018

 

7- “Antiviral tedavi almakta olan hastaların raporlarının yenilenmesinde, başlama kriterlerinin hastanın tedavisine başlandığı tarihteki mevzuata uygun olduğu yeni raporda belirtilir”

18/05/2018

 

8- Palivizumab etkin maddeli ilaçlar SYNAGIS için aylık dozlar halinde reçete edilme koşulu getirildi.

18/05/2018

 

9- Kolestiramin etken maddeli ilaçlar artık TG değerleri yerine LDL değerli üzerinden kontrol edilecektir.düzenleme öncesindeki mevcut raporlar süresi sonuna kadar geçerli

18/05/2018

 

10- Statin dışı lipid düşürücü ilaçlarda tedaviye 6 ay ve daha fazla ara verilmesi durumunda tekrar başlangıç koşullarının aranması şartı eklendi.

18/05/2018

 

11- Ketokonazol etken maddeli ilaçların şampuan Ketoral formlarını sadece dermatolog hekimler reçete edebilecekler.

18/05/2018

 

12- Fosfomisin etken maddeli ilaçların parenteral formları  EHU tarafından yazılabilecektir.

18/05/2018

 

13- Omelizumab (XOLAİR) etken maddeli ilaçlar için Her 6. doz uygulamasından sonra olmak üzere, hekimin belirleyeceği ara verme süresi sonunda nüks ortaya çıkması halinde bu durumun raporda belirtilmesi koşuluyla, tekrar antihistaminik tedavisi alma koşulu aranmaksızın 6’şar ay süreli sağlık kurulu raporlarına istinaden tedavi tekrarlanabilir. Reçeteler, sağlık kurulu raporuna istinaden dermatoloji veya alerji ve/veya immunoloji uzman hekimlerince birer aylık dozlarda düzenlenir.

18/05/2018

 

14- Gliseril trinitrat(topikal formları)(RECTODERM KREM) Yalnızca kronik anal fissürlere bağlı ağrıların tedavisinde genel cerrahi uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır

18/05/2018

15- Valgansiklovir(VALCYTE) Böbrek nakli olan hastalarda sitomegalovirüs (CMV) hastalığının önlenmesinde transplantasyondan sonraki 10 gün içinde başlanan profilaksi süresi en fazla 100 gündür. Bu sürenin sonunda, CMV IgM ve IgG değerleri negatif olan hastalarda enfeksiyon hastalıkları uzman hekimi raporu ile reçete edilmesi halinde transplantasyondan sonraki en fazla 200 üncü güne kadar profilaksi süresi uzatılabilir.

18/05/2018

16-Piritiyon çinko (topikal süspansiyon formları)(ZETİON ŞAMPUAN) Yalnızca dermatoloji uzman hekimleri tarafından reçetelendirilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

 18/05/2018

17- Diltiazem (topikal formları)(LOCAFEN KREM) Yalnızca genel cerrahi uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

18/05/2018

 

18- 4.2.46 Idiyopatik Pulmoner Fibrozis (IPF) tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri;

(1) Pirfenidon ve Nintedanib etken maddesini içeren ilaçlar; üçüncü basamak sağlık kurumlarında en az üç göğüs hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm göğüs hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

(2) Karbonmonoksit difüzyon kapasitesi (DLCO) ?%30, Forced Vital Kapasitesi (FVC) ?%50 olan ve/veya akciğer biyopsisi ve/veya toraks yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (HRCT) ile IPF tanısı konmuş ve bununla birlikte bağ dokusu belirteçleri açısından değerlendirilmiş hastalarda antifibrotik tedavi başlanır. Sağlık kurulu raporunda;

a) HRCT ile tanı konuldu ise görüntüleme raporunun tarih ve sayısı veya

b) Akciğer biyopsisi ile tanı konuldu ise patoloji raporunun tarih ve sayısı veya

c) DLCO ?%30, FVC ? %50 olması hali,

ile birlikte bağ dokusu belirteçleri negatif olan hastalarda bu durumun belirtilmesi, bağ dokusu belirteçleri pozitif olan hastalarda romatolojik açıdan değerlendirilerek bağ dokusu hastalığı-akciğer tutulumunun olmadığının belirtilmes gerekir.

(3) Hastalar her 12 ayda bir yeniden değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmelerde;

a) FVC değerinde bir önceki sağlık kurulu raporu değerine göre (ataklar dışında) ?%10 düşme olması ilaca yanıtsızlık olarak kabul edilir ve tedavi sonlandırılır.

b) Tedavinin devamı için düzenlenen raporlarda ikinci fıkrada belirtilen ilaç başlama kriterleri aranmaz. Tedavinin devamı için FVC değerinde bir önceki sağlık kurulu raporu değerine göre (ataklar dışında) ?%10 düşme olmadığı her raporda belirtilmelidir

(4) Pirfenidon ve Nintedanib etken maddeleri arasında tedavi geçişleri:

a) Tedaviye yanıtsızlık veya intolerans gelişmişse bu durum sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir.

b) İlaç değişimi yapılması gereken hallerde, bu durumun ve üçüncü fıkrada belirtilen devam kriterlerinin yer aldığı yeni sağlık kurulu raporu düzenlenir.

Mevcut raporlar süresi sonuna kadar geçerlidit.

18/05/2018