34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

34.Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası

 
TBMM ZİYARETLERİ HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzm.Ecz.Tahir Özelçi, ara verilmiş olan TBMM çalışmalarının yeniden başlaması vesilesiyle  28.01.2021 tarihinde, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Sayın Ecz.Özgür Özel’e  ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Sayın Ecz.Öznur Çalık’a Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde birer ziyaret gerçekleştirdiler. 

Ziyaret kapsamında, Sayın Özel’e ve Sayın Çalık’a, gıda takviyelerinin eczane dışında satışından kaynaklı sorunlar aktarılarak, halkın, güvenilir bitkisel ürün ve diyet takviyelerine, doğru danışmanlık hizmeti ile ulaşımını sağlayacak düzenlemelerle, toplumda bu ürünlerin akılcı bir biçimde kullanılması yönünde sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi bu ürünlerden kaynaklanan sağlık sorunlarının azaltılması ve toplum sağlığının korunması adına zaruri olduğu şeklindeki görüşümüz iletildi.

Görüşmede, Birliğimizin konuya yönelik önerileri de,

  • Her şeyden önce hangi ürünlerin takviye edici gıda, hangilerinin sağlığa ilişkin ürün oldukları netleştirilerek sınıflandırılmalarının yapılması,
  • Bitkisel ürünler, sağlık ürünleri olarak tanımlanarak ve diğer ilaçlar gibi hastaya özgü etkenler doğru bir biçimde değerlendirilerek uygun miktarlarda ve doğru danışmanlık hizmeti ile halka sunulması;
  • Söz konusu ürünler, piyasaya sunulduktan sonra etkili bir denetim sistemi oluşturularak, kalite ve güvenlik sistemlerinin de denetlenmesi;
  • İlaç ve ilaç etkisi gösterebilen, direkt insan sağlığını etkileyen ve yanlış kullanımı durumunda ölümlere neden olabilen bitkisel sağlık ürünleri, üretimden tüketime ve tüketim sonrası beklenen ve beklenmeyen etkilere kadar uzanan süreçte kamu otoritesi tarafından denetlenmesi;
  • Bitki ekstraktlarının, ekstrelerinin veya bunlardan hazırlanan ürünlerin standardize edilmesi, belirli kalite standartlarını taşıması;
  • İnternet üzerinden ve geleneksel medyadan yapılan reklam ve pazarlama uygulamalarının söz konusu ürünlerin bilinçsizce kullanımını artırmakta olduğundan, bu duruma ivedi olarak müdahale edilmesi gerekliliği;
  • Etiketleme, sunum ve reklama ilişkin hükümler, cezaî yaptırımların net olarak tanımlanması;
  • İnsan sağlığını ilgilendiren her ürün, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmalı, hekim önerisiyle kullanılmalı ve eczacı danışmanlığında eczaneler vasıtasıyla halka sunulması;
  • Bitkisel İlaçlar İlaç Takip Sistemi ve farmakovijilans/fitovijilans sistemleriyle izlenmesi;

şeklinde sunuldu.